3 Austos 2015 Pazartesi

Tar覺 Bizimledir!

襤nternette 癟ou yerde "Tar覺 bizimledir" alam覺nda "Teri biz menen" c羹mlesini g繹r羹yorum. Bu g羹n羹m羹z K覺rg覺zca kar覺l覺覺d覺r. Kazak癟as覺 "Teri bizben birge", zbek癟esi "Teri biz bilan".
Halbuki G繹kt羹rk癟e ve eski Uygurca doru terc羹mesi "Teri bizni birle" olmal覺d覺r.

"Tar覺 d矇mek g羹naht覺r" d矇yenlere:
襤sl璽m覺 kabul 矇dene dek T羹rkler inand覺klar覺 yarat覺c覺ya "Teri" d矇miler ve bu ismi 繹zel isim olarak kullanm覺t覺r. 襤sl璽m覺 kabul 矇ttikten sora "tar覺" kelimesini cins isim olarak kullanmaya devam 矇tmilerdir (tar覺 mis璽firi vs...).
Arab癟a'da "il璽h" = T羹rk癟e'de "tar覺" demektir. "rabb" ise 襤branice'den ("rabi 蚳") Arab癟a'ya girmi "efendi", "y羹ce" alam覺na gelen bir kelimedir. "Y璽 rabb簾, y璽 il璽h簾" diye dua 矇derken  asl覺nda "Ey Efendim, Ey Tar覺m" diyoruz ve bunu g羹nah kabul 矇tmezken T羹rk癟e ifade 矇tmeyi g羹nah g繹rmek sa癟mal覺覺 daniskas覺d覺r!
襤branice'den Arab癟a'ya girmi "rabb", Arab癟a "il璽h" ve "mevla", T羹rk癟e "tar覺" farkl覺 羹癟 dilde cins isimlerdir, Allah ise 繹zel isimdir. rnek c羹mleyle: "Allah tek tar覺d覺r, tek il璽hd覺r; ondan baka tar覺 yoktur".
襤sl璽m'da "tar覺" kelimesi zaten Allah'覺 iaret 矇der ve Allah kasd 矇dilir (T覺pk覺 "il璽h", "rabb" ile Allah'覺 kasd 矇tmek gibi).
"E o zaman dorudan Ey Allah'覺m d矇seize niye "tar覺" y覺 kar覺t覺r覺yorsuuz?" d矇yen kiiye de "O zaman sen de "Y璽 rabb簾, y璽 il璽h簾, mevlam, h羹da" d矇me, sadece "Ey Allah'覺m" d矇!" d矇riz!
Fars癟a k繹kenli "H羹da" kelimesi Kur'an'da ge癟mez ama Allah'覺 i璽ret 矇tmek i癟in kullan覺yoruz. "Mevla", "Rabb" ve "襤lah", Allah'覺 99 isminden deildir ama olar覺 da du璽 矇derken kullan覺yoruz. Biz Allah'a isim takma derdinde deiliz. H璽璽 b繹yle bir derdimiz de olamaz zaten. Bizim derdimiz, baz覺lar覺n覺 T羹rk癟e'ye uygulad覺覺 癟ifte standardlad覺r. Arab癟as覺n覺 (ya i襤璽h簾, ya Rabb簾, Mevlam neylerse g羹zel eyler), Fars癟as覺n覺 (B羹t羹n var覺m覺 als覺n da H羹d璽) kullanarak Allah'覺 i璽ret 矇tmeyi g羹nah olarak g繹rmezken, T羹rk癟esini kullanmay覺 g羹nah g繹rmeleri bizi rahats覺z 矇tmektedir. "Mevla" da, "H羹d璽" da "襤l璽h" da bir sak覺nca g繹rmezken ni癟in T羹rk癟e daarc覺覺m覺zdaki bir kelimeyi (Tar覺) kayb 矇delim?
Aa覺da T羹rkleri 襤sl璽m覺 kabul羹nden sora kulland覺klar覺 baz覺 繹rnekleri g繹receksiiz:
---
Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig'de "Teri 'azze ve celle 繹gdisin ayur" d矇mitir.
---
襤lhanl覺 h羹k羹mdar覺 azan Mahmud d繹nemine aid bir paran覺 bir y羹z羹nde L璽 il璽he illallah Muhammeden Resulullah salli aleyhe. yaz覺yor. teki y羹z羹nde Teriyin K羹ch羹nd羹r. azan Mahmud. asanu Deledkeg羹l羹gsen. yaz覺yor.
---
Pir-i T羹rkistan Hoca Ahmed Yesev簾'ni dilinden:
Teri Te璽l璽 s繹zin, Res羶lullah s羹nnetin, inanmaan 羹mmetin, 羹mmet demes Muhammed.
(Ahmed Yesevi, Divan-覺 Hikmet, Yay覺na Haz覺rlayan: Dr. Hayati Bice; T.Diyanet Vakf覺 yay覺nlar覺. 4. Bask覺; 2005-Ankara)
---
Ouzlar覺 destan簾 hayat覺n覺 alatan 繹nemli bir eser Dede Korkut Kitab覺’d覺r. Bu eserde 襤sl璽m 繹cesi ve soras覺 T羹rk k羹lt羹r hayat覺n覺 yas覺malar覺 birlikte g繹r羹lmektedir:
A覺z a癟ub 繹ger olsam, st羹m羹zde Teri g繹rkli. (Ergin, s. 75)
Y羹celerden y羹cesi, Kimse bilmez nicesi, G繹rkl羹 Teri, ok cahiller seni g繹kde arar, y矇rde ister, Sen hod m羹’minleri k繹lindesi. (Ergin, s. 184)
(ERG襤N, Muharrem, Dede Korkut Kitab覺 I, TDK yay. Ank 1981)
---
14. y羹zy覺lda Anadolu’da yaz覺lm覺 olan 覺k Paa’n覺 羹nl羹 ar簾bn璽me adl覺 eserinden:
Yani kim g繹k Terisin vurma-i癟羹n, Yanr覺 benven diy羹ben durma覺癟羹n.
(Yani, g繹kleri de sahibi olan Allah’覺, Tar覺 benim diyerek 繹ld羹rmek istiyordu.)
(YAVUZ, Kemal, 覺k Paa, Garib-n璽me, TDK yay., Ank 2000, s.825)
---
Kanuni ve Yavuz d繹nemlerinde yaam覺 olan Edirneli Nazmi'ni dilinden:
Kutlulula geldiince her uruc, Her M羹selman en olup dutar uruc. Ol ki ger癟ekten M羹selman olmaya, Teri saklasun o her g羹n yer uruc.
(Kutlu Oru癟 geldiinde, her M羹sl羹man sevinir, oru癟 tutar. Ger癟ekten M羹sl羹man deilse de, Tanr覺 korusun, o her g羹n orucunu yer.)
(Edirneli Nazmi, T羹rk-i Basit isimli eserinden)
---
Rylands, Kur’an terc羹mesinde de Tengri kelimesini ‘’il璽h’’ alam覺nda kullan覺ld覺覺n覺, bu kullan覺l覺覺 daha soraki metinlerde de yayg覺nlaarak devam 矇ttiini g繹r羹r羹z:
Ol Tengr覺 k繹k i癟inde idi er羹r, hem yer i癟inde idi er羹r.
(G繹kteki il璽h da yerdeki il璽h da O’dur) (Zuhruf 43/84) (Ata 2004: 126)
Y矇r k繹k idisi tuta and ol r羶z簾 r璽stan覺 mengizlik kim s繹zley羹r sizler.
(G繹羹n ve yerin rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuman覺z gibi kesin ve ger癟ektir) (Zariyat 51/23) (Ata 2004:144)

6 yorum:

 1. hocam G繹kt羹rk癟e yaz覺l覺覺nda problem mi var? varsa d羹zeltir misiniz?

  Yan覺tlay覺nSil
 2. ok g羹zel anlatm覺s覺n覺z, y羹reinize sal覺k.

  Yan覺tlay覺nSil
 3. Hocam Merhaba ok beendim. Youtube videomda s繹zlerini kullanabilir miyim?

  Yan覺tlay覺nSil
 4. Yaz覺 癟ok g羹zel olmu eline sal覺k. ilk okul 癟ocuuna anlat覺r gibi bide ders video su 癟eksen 癟ok daha iyi olur orhun yaz覺tlar覺n覺 okumak ve anlamak istiyorum. iyi g羹nler

  Yan覺tlay覺nSil