29 Austos 2021 Pazar

M羹zii Sesini Duymayanlar Dans denleri Deli San覺rlar

Resme, hatt sanat覺na, d羹羹m sanat覺na, Eski T羹rk癟eye, k覺sacas覺 hobilerime ilgimi, harcad覺覺m zaman覺 ve emei sa癟ma ve gereksiz bulanlara bak覺覺m覺 e g羹zel 繹zetleyen c羹mle:

25 Austos 2021 aramba

Windows Tabanl覺 Eski T羹rk癟e S繹zl羹k ( 6. - 9. Y羹zy覺l )

Windows Tabanl覺 Eski T羹rk癟e S繹zl羹k ( 6. - 9. Y羹zy覺l )
So G羹ncelleme: 25/8/2021
Her hakk覺 sakl覺d覺r.
10,233 s繹zc羹k i癟eren bu s繹zl羹k yaz覺l覺m覺 G繹kt羹rk ve Uygur harfli yaz覺tlarda/eserlerde ge癟en s繹z varl覺覺n覺 i癟erir ve aa覺daki kaynaklardan drlenmitir:

1- H羹seyin Nam覺k Orkun, "Eski T羹rk Yaz覺tlar覺", T羹rk Tarih Kurumu Bas覺mevi, Ankara, 1942.
2- Ahmet Caferolu, "Eski Uygur T羹rk癟esi S繹zl羹羹", T羹rk Dil Kurumu Yay覺nlar覺, Say覺: 260, 1968.
3- Mehmet lmez, "Orhon-Uygur Hanl覺覺 D繹nemi Moolistan'daki Eski T羹rk Yaz覺tlar覺", BilgeSu Yay覺nc覺l覺k, 3. bask覺, Ankara, 2015.
4- Hatice irin User, "K繹kt羹rk ve t羹ken Uygur Kaanl覺覺 Yaz覺tlar覺 S繹z Varl覺覺 襤ncelemesi", K繹men Yay覺nlar覺, 2. bask覺, Konya, Ekim 2010.
5- Fikret Y覺ld覺r覺m, Erhan Ayd覺n, Risbek Alimov, "Yenisey-K覺rg覺zistan Yaz覺tlar覺 ve Irk Bitig", BilgeSu Yay覺nc覺l覺k, Ankara, 2013.
6- Talat Tekin, "Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitab覺", nc羹 Kitap, Ankara, 2004.
7- Erhan Ayd覺n, "Uygur Kaanl覺覺 Yaz覺tlar覺", K繹men Yay覺nlar覺, Konya, Ekim 2011.
8- Rysbek Alimov, "Tanr覺 Da覺 Yaz覺tlar覺, Eski T羹rk Runik Yaz覺tlar覺 羹zerine bir 襤nceleme", K繹men Yay覺nlar覺, Konya, Ocak 2014.
9- 襤smail Doan, Zerrin Usta, "Eski Uygur T羹rk癟esi S繹z Varl覺覺", Alt覺nPost Yay覺nlar覺: 202, Ankara, 2014.

18 May覺s 2021 Sal覺

K繹kt羹r羹k癟e Hatt al覺mam : Yumuak entik Hatt覺 - 2021

Her hakk覺 sakl覺d覺r.


30 y覺ld覺r hatt san'at覺yla ve resimle ilgileniyorum. Arab, Latin, in, Kore, Mool hattlar覺na 30 y覺ll覺k s羹re zarf覺nda 癟ok 癟al覺t覺m ve her yaz覺 sisteminden farkl覺 eyler 繹rendim. Arab, Latin hatt san'atlar覺nda kesik u癟lu kalem tercih 矇dilirken; in, Kore, Mool hatt san'atlar覺nda f覺r癟a tercih 矇diliyor.

Baz覺lar覺 karma覺k 癟izgilerle s羹slenmi yaz覺y覺 hatt zann 矇diyor. Halbuki ger癟ek hatt sadeliiyle 矇tkileyici oland覺r. Hatt san'at覺nda s羹s羹 yaz覺 ta覺mal覺, yaz覺n覺n etraf覺ndaki s羹slemeler deil. Aksi takdirde yap覺lan hatt san'at覺 deil s羹sleme sanat覺 olur. Bir hatta, harfler aras覺nda gizli bir bezerlik ve iliki olmal覺. Bu bezerlik paragraf覺 t羹m羹ne bak覺ld覺覺nda o hatt覺 kimliini v矇recektir.

Orhun abacas覺, yaz覺ld覺覺 d繹nemdeki e gelimi abacalardan biriydi. O d繹nemde kullan覺lan abacalar覺 癟ou ilkel ekilde yaz覺l覺yordu. Mesela bug羹n m羹kemmel bir yaz覺ma ulam覺 ve 癟ok say覺da hatt sanat覺 t羹r羹 gelitirilmi Arab yaz覺s覺, o d繹nemlerde 癟ok ilkeldi. Arab harflerinde noktalama hen羹z o d繹nemlerde daha kullan覺lmaya balanmad覺覺ndan be=te=tse=nun, cim=ha=h覺, dal=tzal, ra=ze, sin=覺n, t覺=tz覺, ayn=ayn, fe=gaf harflerinden eit olanlar ayn覺 ekilde yaz覺l覺rd覺. Daha soralar覺 noktalar kullan覺larak bu harfler ayr覺t覺r覺ld覺. Ama bu da yetmedi, hatas覺z okunabilmesi i癟in esre, 繹tre, 羹st羹n de bu harflerin 羹st羹nde ve alt覺nda kullan覺lmaya baland覺. K覺sacas覺 ge癟en 1400 y覺l boyunca Arab abacas覺 hep ilendi ve gelitirildi.
G繹kt羹rk abacas覺n覺 eletirenler ise bu abacaya haks覺zl覺k yaparlar. Zira bu abaca 850 y覺l覺ndan sora kullan覺lmad覺覺ndan dolay覺, so 1300 y覺ld覺r ilenmemi ve gelitirilmemi olmas覺na ramen, 1300 y覺l 繹ceki haliyle bile g羹n羹m羹z T羹rk癟esini yazmak i癟in yeterlidir. Yani 1300 y覺l 繹ce bir 癟ok abaca ilkel kurallarla yaz覺l覺rken G繹kt羹rk abacas覺 dierlerine nazaran 癟ok 羹st羹n bir teknolojiyle ve mant覺kla tasarlanm覺 ve kullan覺l覺yordu. imdi bu g羹zel abecemiz i癟in 1300 y覺ld覺r yap覺lmayan覺, farkl覺 hatt sanatlar覺 gelitirerek onu ilemeyi bir an 繹ce ger癟eklemeliyiz.

Aa覺da 2021 y覺l覺nda gelitirdiim hatt覺 g繹receksiiz. Yumuak entik Hatt覺覺ndaki ortak ahenk, 羹s羹k 羹stlerinde sola yumuak eimli 癟entik olmas覺d覺r. zellikle uzun bir sat覺rda ho bir g繹r羹n羹m sunmaktad覺r.

Yumuak entik hatt覺n覺 bilgisayar fontuna da d繹n羹t羹rd羹m: "Turul avdar 2021". Aa覺daki balant覺dan indirebilirsiiz:stte Kesik entik Hatt覺, ortada Yumuak entik Hatt覺, altta Koan Yaz覺 Hatt覺:

15 Aral覺k 2020 Sal覺

K繹kT繹r羹k Yaz覺s覺n覺 Evrensel Kodlar覺n覺 Standardlat覺r覺lmas覺

Her hakk覺 sakl覺d覺r.

Unikod Kurultay覺 K繹kT繹r羹k 羹s羹gleri i癟in 繹zel bir kod aral覺覺 olmas覺n覺 2008'de kabul tti. Kod aral覺覺: 10C00-10C48. Bu aral覺ktaki harfler "sadan sola" yaz覺lacak ekilde Unikod Kurultay覺 taraf覺ndan belirlendi.
Unikod konsorsiyumu Orhun ve Yenisey 羹s羹glerine toplam 73 kod tan覺mlarken s繹zc羹k ayrac覺 (:) i癟in bir kod tan覺mlamam覺t覺r; halbuki s繹zc羹k ayrac覺 bu yaz覺 i癟in olmazsa olmazd覺r. Buna il璽veten, bu yaz覺y覺 bizim gibi g羹n羹m羹zde kullanmak isteyenler i癟in nokta, ters soru iareti, 羹nlem vs de yoktur.

K繹kT繹r羹k癟eyle ilgili klavye ve 癟evirici yaz覺l覺mlar覺n覺 gelitirirken bu noktalama i璽retlerine ihtiya癟 duyduumuzdan dolay覺 bunlar覺 mevc羶d karakterlerden tamamlamaya 癟al覺t覺k. Tamamlarken ilk bataki 繹l癟羹t羹m羹z Android ve IOS sistem fontlar覺nda estetik g繹r羹nmesiydi. Ama sonras覺nda sorunlar yaamaa balad覺k.

Ters soru iareti (⸮) i癟in 繹ce U+061F sora U+2E2E kulland覺k.

S繹zc羹k ayrac覺 i癟in bilinen (:) kullanmak istemedik 癟羹nk羹 aa覺da kal覺yor, 羹s羹gleri ortalam覺yordu. Ayn覺 ekilde nokta i癟in bilinen (.) istemedik 癟羹nk羹 yine zeminde bir nokta bu yaz覺 i癟in uygun deildi, harfleri ortalamal覺yd覺. Ge癟en alt覺 y覺l boyunca 癟ok say覺da karakter se癟enekleri deedik ve t羹rl羹 t羹rl羹 sorunlarla kar覺lat覺k.

zellikle s繹zc羹k ayrac覺 ve nokta bizi 癟ok yordu. Yaad覺覺m覺z sorunlardan dindiimiz tecr羹belerle aday karakterleri aa覺daki testlerden ge癟irdik:
1 - Windows sistem fontunda K繹kT繹r羹k 羹s羹glerini ve s繹zc羹klerini doru s覺rada g繹r羹nmesini bozmamas覺
2 - Android sistem fontunda K繹kT繹r羹k 羹s羹glerini ve s繹zc羹klerini doru s覺rada g繹r羹nmesini bozmamas覺
3 - Microsoft Office Word'de, sadan sola ilerleyen yaz覺 sisteminde noktalama i璽retinden sora gelen, sola yaz覺lmas覺 gereken s繹zc羹羹 saa atmamas覺
4 - Android'de, sadan sola ilerleyen yaz覺 sisteminde noktalama i璽retinden sora gelen, sola yaz覺lmas覺 gereken s繹zc羹羹 saa atmamas覺
5 - Microsoft Office Word'de, pdf'e 癟evirirken noktalama iaretlerini fontunu deimemesi
6 - Microsoft Office Word'de, s繹zc羹kleri yok tmemesi
7 - Gelitirdiim 繹zel bir fontla noktalama iaretlerini Android'de test dilmesi

Buna g繹re s繹zc羹k ayrac覺 se癟eneklerinde u sorunlar覺 yaad覺k:
“∶” U+2236 (Ratio) : Word'de pdf'e 癟evirince ayrac覺 fontu deiiyor. Madde# 5.
“⁚” U+205A (Two Dot Punctuation) : Word'de pdf'e 癟evirince ayrac覺 fontu deiiyor. Madde# 5.
“׃” U+05C3 (Hebrew Punctuation Sof Pasuq) : Word'de s繹zc羹羹 saa at覺yor. Madde# 3.
“։” U+0589 (Armenian Full Stop) : Word'de s繹zc羹羹 saa at覺yor. Madde# 3.
“꞉” U+A789 (Modifier Letter Colon) : Word'de s繹zc羹羹 saa at覺yor. Madde# 3.
“᠄” U+1804 (Mongolian Colon) : Word'de s繹zc羹羹 saa at覺yor. Madde# 3.
“︰” U+FE30 (Presentation Form For Vertical Two Dot Leader) : Word'de s繹zc羹羹 saa at覺yor. Madde# 3.
“﹕” U+FE55 (Small Colon) : Word'de s繹zc羹羹 saa at覺yor. Madde# 3.
“˸” U+02F8 (Modifier Letter Raised Colon) : Y羹ksek konumlu.
“:” U+003A (Colon) : Kullanmaa karar vrdik.

Nokta se癟eneklerinde u sorunlar覺 yaad覺k:
“・” U+FF65 (Halfwidth Katakana Middle Dot) : Android'de s繹zc羹羹 saa at覺yor. Madde# 4.
“” U+A78F (Latin Letter Sinological Dot) : Word'de s繹zc羹羹 saa at覺yor. Madde# 3.
“﹒” U+FE52 (Small Full Stop) : Word'de s繹zc羹羹 saa at覺yor. Madde# 3.
“∙” U+2219 (Bullet Operator) : Word'de s繹zc羹kleri yok diyor. Madde# 6.
“·” U+0387 (Greek Ano Teleia) : Word'de s繹zc羹kleri yok diyor. Madde# 6.
“·” U+00B7 (Middle Dot) : Word'de s繹zc羹kleri yok diyor. Madde# 6.
“⋅” U+22C5 (Dot Operator) : Android'de g羹zel duruyor ama Word'de s繹zc羹kleri yok diyor. Madde# 6.
“‧” U+2027 (Hyphenation Point) : Word'de nokta+enter gibi davran覺yor.
“⸱” U+2E31 (Word Separator Middle Dot) : Kullanmaa karar vrdik.

Yakla覺k bir haftad覺r t羹m yaz覺l覺mlar覺m覺z覺 kullanmaa karar vrdiimiz kodlara g繹re g羹ncellemee 癟al覺覺yoruz...

6 Aral覺k 2020 Pazar

Eski T羹rk癟e'de Rakamlar

Her hakk覺 sakl覺d覺r.

6. - 9. y羹zy覺llar aras覺nda yaz覺lan K繹kT繹r羹k 羹s羹gl羹 eserlerde rakam kullan覺lmam覺t覺r. Say覺lar hep yaz覺yla yaz覺lm覺t覺r. Maalesef g羹n羹m羹zde K繹kT繹r羹k癟e rakam diye ekiller uydurulmaktad覺r. B繹yle uyduruk rakamlara itibar tmektense baz覺 T繹r羹k boylar覺nca kullan覺lm覺 aa覺daki rakam sistemlerine bak覺labilir. Bunlar:
1 - uva rakamlar覺 (sadan sola)
2 - Macar - Sekel rakamlar覺 (sadan sola)
3 - K繹kOguz (Gagauz) rakamlar覺 (soldan saa)

Bu rakam sistemleri, soldan saa giden Roma ve Etr羹sk rakamlar覺na temel g繹r羹n羹mde bezese de detaylarda 癟ok farkl覺l覺klara sahiptir. uva ve Macar-Sekel rakamlar覺 K繹kT繹r羹k yaz覺s覺 gibi sadan sola giderken, K繹kOguz rakamlar覺 soldan saa gider.

1- uva Rakamlar覺

Toplamsal mant覺kla "sadan sola" yaz覺l覺r.
1989 :   1000+500+100+100+100+100+50+10+10+10+5+1+1+1+1
2173 :   1000+1000+100+50+10+10+1+1+12 - Macar - Sekel Rakamlar覺

襤ki y繹temle "sadan sola" yaz覺l覺r:

1 - Toplamsal mant覺k

1989 :   1000+ 500+100+100+100+100 +50+10+10+10+5+1+1+1+1
2173 :   1000+1000 +100+50+10+10+1+1+1

2- arp覺msal mant覺k

1989 :   1000+ 9 (= 5+1+1+1+1) * 100 +50+10+10+10+5+1+1+1+1
2173 :   2 (= 1+1) * 1000 +100+50+10+10+1+1+13 - K繹kOguz Rakamlar覺

Toplama ve arpma mant覺覺 beraber kullan覺larak "soldan saa" yaz覺l覺r. rnein:
95 :   20+20+20+20+5
142 :   100+20+20+1+1
610 :   5*100+100+10
1005 :   10*100+5

9 Kas覺m 2020 Pazartesi

Android Tabanl覺 Eski T羹rk癟e S繹zl羹k ( 6. - 9. Y羹zy覺l )

Android Tabanl覺 Eski T羹rk癟e ( 6. - 9. Y羹zy覺l ) S繹zl羹k

So G羹ncelleme: 31/7/2021

Her hakk覺 sakl覺d覺r.


10,233 s繹zc羹k i癟eren bu s繹zl羹k yaz覺l覺m覺 G繹kt羹rk ve Uygur harfli yaz覺tlarda/eserlerde ge癟en s繹z varl覺覺n覺 i癟erir ve aa覺daki kaynaklardan drlenmitir:

1- H羹seyin Nam覺k Orkun, "Eski T羹rk Yaz覺tlar覺", T羹rk Tarih Kurumu Bas覺mevi, Ankara, 1942.
2- Ahmet Caferolu, "Eski Uygur T羹rk癟esi S繹zl羹羹", T羹rk Dil Kurumu Yay覺nlar覺, Say覺: 260, 1968.
3- Mehmet lmez, "Orhon-Uygur Hanl覺覺 D繹nemi Moolistan'daki Eski T羹rk Yaz覺tlar覺", BilgeSu Yay覺nc覺l覺k, 3. bask覺, Ankara, 2015.
4- Hatice irin User, "K繹kt羹rk ve t羹ken Uygur Kaanl覺覺 Yaz覺tlar覺 S繹z Varl覺覺 襤ncelemesi", K繹men Yay覺nlar覺, 2. bask覺, Konya, Ekim 2010.
5- Fikret Y覺ld覺r覺m, Erhan Ayd覺n, Risbek Alimov, "Yenisey-K覺rg覺zistan Yaz覺tlar覺 ve Irk Bitig", BilgeSu Yay覺nc覺l覺k, Ankara, 2013.
6- Talat Tekin, "Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitab覺", nc羹 Kitap, Ankara, 2004.
7- Erhan Ayd覺n, "Uygur Kaanl覺覺 Yaz覺tlar覺", K繹men Yay覺nlar覺, Konya, Ekim 2011.
8- Rysbek Alimov, "Tanr覺 Da覺 Yaz覺tlar覺, Eski T羹rk Runik Yaz覺tlar覺 羹zerine bir 襤nceleme", K繹men Yay覺nlar覺, Konya, Ocak 2014.
9- 襤smail Doan, Zerrin Usta, "Eski Uygur T羹rk癟esi S繹z Varl覺覺", Alt覺nPost Yay覺nlar覺: 202, Ankara, 2014.

襤ND襤RNas覺l kuracaks覺覺z: Telefonuuzdan bloa balan覺, 襤ND襤R'i t覺klay覺, telefonuuza (download klas繹r羹ne) kurulum dosyas覺 (apk) inecek. Ou 癟al覺t覺r覺, ayarlardan bir kereliine bilinmeyen kaynaa izin vermeiz istenecek (ayarlar - g羹venlik - bilinmeyen kaynaklar kutucuunu t覺klay覺), ondan sora s繹zl羹k kurulmu olacak. Google Play Store haricindeki kaynaklar bilinmeyen kaynak kabul 矇dilir ve normalde bilinmeyen kaynaklardan program kurmay覺. Ama baa g羹veniyorsa覺z ve bu s繹zl羹羹 kurmak istiyorsa覺z bir kereliine bilinmeyen kaynaa izin veri :-)

1 Kas覺m 2020 Pazar

Web Tabanl覺 Eski T羹rk癟e S繹zl羹k ( 6. - 9. Y羹zy覺l)

Eski T羹rk癟e S繹zl羹k ( 6. - 9. Y羹zy覺l )


Turul AVDAR   ulduz@ktu.edu.tr

10,233 s繹zc羹k i癟eren bu s繹zl羹k yaz覺l覺m覺 G繹kt羹rk ve Uygur harfli yaz覺tlarda/eserlerde ge癟en s繹z varl覺覺n覺 i癟erir ve aa覺daki kaynaklardan drlenmitir:

1- H羹seyin Nam覺k Orkun, "Eski T羹rk Yaz覺tlar覺", T羹rk Tarih Kurumu Bas覺mevi, Ankara, 1942.
2- Ahmet Caferolu, "Eski Uygur T羹rk癟esi S繹zl羹羹", T羹rk Dil Kurumu Yay覺nlar覺, Say覺: 260, 1968.
3- Mehmet lmez, "Orhon-Uygur Hanl覺覺 D繹nemi Moolistan'daki Eski T羹rk Yaz覺tlar覺", BilgeSu Yay覺nc覺l覺k, 3. bask覺, Ankara, 2015.
4- Hatice irin User, "K繹kt羹rk ve t羹ken Uygur Kaanl覺覺 Yaz覺tlar覺 S繹z Varl覺覺 襤ncelemesi", K繹men Yay覺nlar覺, 2. bask覺, Konya, Ekim 2010.
5- Fikret Y覺ld覺r覺m, Erhan Ayd覺n, Risbek Alimov, "Yenisey-K覺rg覺zistan Yaz覺tlar覺 ve Irk Bitig", BilgeSu Yay覺nc覺l覺k, Ankara, 2013.
6- Talat Tekin, "Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitab覺", nc羹 Kitap, Ankara, 2004.
7- Erhan Ayd覺n, "Uygur Kaanl覺覺 Yaz覺tlar覺", K繹men Yay覺nlar覺, Konya, Ekim 2011.
8- Rysbek Alimov, "Tanr覺 Da覺 Yaz覺tlar覺, Eski T羹rk Runik Yaz覺tlar覺 羹zerine bir 襤nceleme", K繹men Yay覺nlar覺, Konya, Ocak 2014.
9- 襤smail Doan, Zerrin Usta, "Eski Uygur T羹rk癟esi S繹z Varl覺覺", Alt覺nPost Yay覺nlar覺: 202, Ankara, 2014.

29 Ekim 2020 Perembe

Windows K繹kT繹r羹k癟e Klavye D羹zeni

Windows K繹kT繹r羹k癟e D羹zeni
∶側假∶假
(K繹kT羹r羹k癟e Bitig癟i = G繹kt羹rk癟e Yaz覺c覺)
So G羹ncelleme: 16/12/2020
Her hakk覺 sakl覺d覺r.


Donan覺msal klavyeizle t羹mleik 癟al覺an K繹kT繹r羹k癟e klavye d羹zeni ile art覺k eskiden yapt覺覺m Windows tabanl覺 sanal klavyede K繹kT繹r羹k癟e yaz覺p, oradan kopyalay覺p baka uygulamalara yap覺t覺rmaa gerek yok. Dorudan istediiiz masa羹st羹 ve web uygulamalar覺nda donan覺msal klavyeizden K繹kT繹r羹k癟e yazabileceksiiz.

襤ND襤R


Bunu i癟in yukar覺daki yaz覺l覺m覺 indirip, RAR dosyay覺 a癟覺p setup.exe dosyas覺n覺 癟al覺t覺rma覺z gerek. Kurulum tamamland覺ktan sora aa覺daki ad覺mlar覺 izlemelisiiz:

Balat 
Ayarlar
Zaman ve Dil
Dil
T羹rk癟e
Se癟enekler
Klavye Ekle
∶側假∶假

Bunlar覺 yapt覺ktan sora ekran覺覺z ara癟 癟ubuunu solundaki TUR yazan dil ikonunu t覺klad覺覺覺zda kurduuuz diller+klavyeler ekran覺 sa alt覺ndan aa覺daki gibi y羹kselir:

Bunlar aras覺nda ∶側假∶假 yi se癟meiz durumunda art覺k fiziksel klavyeiz aa覺daki d羹zeni al覺r:
Shift veya CapsLock ile:

Eer Windows'u Ekran Klavyesi arac覺n覺 kullanmak isterseiz 繹yle g繹r羹necektir:

Bu klavye d羹zeninde K繹kT繹r羹k 羹s羹glerini donan覺msal klavyeizde hangi tulara denk geldiini ayr覺ca aa覺daki tablodan g繹rebilirsiiz.

K繹k B繹ri (Mavi Kurt)

Her hakk覺 sakl覺d覺r.

Ergenekon destan覺ndaki kurt, boz deil mavidir. Mavi Kurt ger癟ekte biyolojik olarak var olmam覺, T羹rk k羹lt羹r羹n羹 destanlar覺nda ge癟en efs璽nev簾 bir kurttur. Bilinen bozkurt (canis lupus) ile hi癟bir alakas覺 yoktur. Kald覺 ki "boz" s繹zc羹羹n羹 eski T羹rk癟esi de "boz" dur ama eski kaynaklarda bu efs璽nev簾 kurt "boz b繹ri" deil, "k繹k b繹ri (mavi kurt)" olarak ge癟er. "Eski d繹nemlerde Asya bozk覺rlar覺nda bozkurt yaad覺覺 i癟in K繹k B繹ri ile muhtemelen bozkurt kasd dilmitir" diye bir d羹羹nceni 羹r羹n羹 olarak "Bozkurt" eletirmesi so y羹zy覺l i癟erisinde yap覺lm覺 yal覺 bir eletirmedir. Halbuki efs璽nedeki kurt mavi ve s覺rad覺覺 bir kurttur. K繹k B繹ri, bozkurt deildir!

Ayr覺ca eski T羹rk癟ede
B繹ri = y覺rt覺c覺 hayvan olan kurt
kurt = solucan (elma kurdu, kurt癟uk gibi)
alam覺nda idi. Biz "b繹ri" yi terk tmi, hem vahi hayvana hem de solucana kurt dmee balam覺覺z.


K繹k B繹ri kutsal ve s覺rad覺覺 kabul dildiinden bu ad kiilere de verilmitir. Tarihte 繹nemli bir kiilik olarak, 1144'te Erbil ve 癟evresinde kurulmu ve 18 Temmuz 1233'e dek hay璽tiyeti s羹rm羹 Sel癟uklu atabeglii BegTiginlilerin 羹癟羹nc羹 kagan覺 K繹k-B繹ri (1168-1233) 'dir ki 1187'de Ha癟l覺lar'a kar覺 kazan覺lan H覺ttin sava覺nda Sel璽haddin Eyy羶bi'ni ordusunda yr alan komutanlardan biriydi.

襤skitler (Sakalar), Sarmatlar, Kular (Hu) ve K繹kT繹r羹kler Kurt Bal覺 Sancak kullanm覺lard覺r. Bu sancak, savata alplere cesaret vrirdi. Ordunu e 繹羹nde bu sancak ta覺n覺rd覺. Jean Paul Roux, savata alpleri kurt gibi uluduunu yazar. K繹kT繹r羹kler d繹neminde Kagan'覺 ota覺n覺 dou kap覺s覺nda (K繹kT繹r羹klerde ana giri kap覺s覺 her zaman doudand覺r) Kurt Bal覺 Sancak sallan覺rd覺. 581 y覺l覺nda Dou K繹kT繹r羹k Kaganl覺覺n覺 zay覺flamas覺yla oa bal覺 olan Bat覺 K繹kT繹r羹k Yabgusu Tardu'ya in h羹k羹mdar覺 Kurt Bal覺 Sancak g繹ndererek onu t羹m K繹kT繹r羹kleri kagan覺 olarak tan覺d覺覺n覺 bildirmi, bunu 羹zerine Tardu ba覺ms覺zl覺覺n覺 ilan tmi ve K繹kT繹r羹k Kaganl覺覺 dou ve bat覺 olmak 羹zere ikiye ayr覺lm覺t覺. Aa覺da, Kuzey Kazakistan'da bulunan 7. - 8. y羹zy覺llarda kullan覺lan Kurt Bal覺 Sancak g繹r羹lmektedir.


K繹kT繹r羹k Silahlar覺

Her hakk覺 sakl覺d覺r.